Keď účtovníctvo vplýva na podnikateľský čas…

 

Milan má pocit, že za tú dobu čo vlastní svoju firmu vynaložil dostatok úsilia na to, aby fungovala. Pri jej zakladaní musel obetovať čas strávený s rodinou či priateľmi a venovať sa materiálno-technologickému zabezpečeniu podniku. Všetok ostatný čas musel venovať vybavovaniu rôznych potvrdení na príslušných úradoch. Medzi tým si našiel účtovníčku, ktorá sa mu mala starať o plnenie  účtovných a právnych úkonov. Myslel si , že po tomto kroku bude mať viac času na svoje podnikanie. Jeho účtovníčka si však dohaduje stretnutia s ním niekoľko krát za mesiac (vrátane víkendov), z dôvodu odovzdania potrebných dokumentov.

Milanovi sa tento štýl jednania nepáči a má dojem, že by dané dokumenty stačilo odovzdávať jeden alebo dvakrát do mesiaca. Neraz sa stalo, že musel zrušiť dôležité stretnutia s klientmi a obchodnými partnermi. Navyše vždy keď zavolal účtovníčke pretože potreboval operatívne niečo prediskutovať, často mu nezdvihla a oneskorene reagovala na SMS a e-maily. Milan tým stratil veľmi veľa času a neraz mu kvôli spomalenosti jeho účtovníčky ušli obchodné príležitosti a zisk.  Okrem podnikania išiel bokom aj čas strávený s rodinou…

 

V minulosti mal Fero rovnaký problém s nedostatkom času, či už v podnikaní alebo v súkromí.  Neustále schôdzky s účtovníčkou, nezrovnalosti v dokumentoch a krátenie si pracovného aj voľného času. Riešením jeho situácie bola zmena účtovníčky. Svoje účtovníctvo zveril profesionálnej účtovnej kancelárii. Vopred sa dohodli na termínoch odovzdávania dokumentov. Fero má v súčasnosti dostatok času na vedenie svojej spoločnosti.

Okrem toho si vie obchody dohadovať oveľa rýchlejšie, pretože vždy keď potrebuje kľúčovú radu od svojej profesionálnej účtovnej kancelárie, jeho tím mu zdvihne telefón vždy a včas. Víkendy trávi so svojou rodinou a dvakrát do roka si dopraje aj spoločnú dovolenku.

 

Nemárnite čas ako Milan kvôli neprofesionalite niekoho iného, dohodnite si už dnes nezáväzné stretnutie s nami a nechajte si pomôcť od profesionálov:

accproslovakia@gmail.com

0948 431 252

Neprofesionálne vedené účtovníctvo je častou chybou, na ktorú podnikatelia doplácajú. Ak sa chcete dostať k správnym informáciám, dajte stránke AccPro na Facebooku „Páči sa mi to“