30-ročné skúsenosti účtovníka by mali zodpovedať jeho odborným radám!

 

Subjekt: právnická osoba (spoločnosť s ručením obmedzeným)

Oblasť podnikania: strojárska výroba

Mesto: Trenčín

Počet rokov podnikania: 15

 

Dobrá rada nad zlato?

Spoločnosť dlhé roky využívala služby účtovníčky, ktorá sa prezentovala kvalitou odpovedajúcou viac ako 30-ročnými skúsenosťami v obore. Po zistení priebežného stavu hospodárskeho výsledku firmy, koncom kalendárneho roka (v decembri), dospela spoločnosť k záveru, že je potrebné ho znížiť. Konatelia sa rozhodli konzultovať tento stav so svojou účtovníčkou.

Účtovníčka im poradila, aby si kúpili nové auto, ak chcú znížiť hospodársky výsledok. Firma predala svoje „staré“ automobily (ktoré mali len 3 roky) a kúpila auto v hodnote cca 30 000,- eur v hotovosti;. Spoločnosť predpokladala, že to bol správny krok a hospodársky výsledok sa znížil, tým pádom aj daň z príjmov mala byť v optimálnej výške.

 

Neúplné informácie

Auto kúpené, zvýšili sa náklady. To si aspoň konatelia spoločnosti mysleli. Nakoniec zistili, že náklady sa im veľmi nezvýšili. Pretože automobily sa radia v účtovníctve medzi dlhodobý majetok, ktorý sa musí odpisovať. Zjednodušene povedané, do nákladov sa dostáva len vo forme odpisov a nie v plnej výške  obstarávacej ceny, pokiaľ presiahne hodnotu 1 700 € v prípade DHM.

Dôležitou vecou, o ktorej konatelia spoločnosti netušili (hoci účtovníčka ich mala na to v prvom rade upozorniť) bolo, že automobily patria do 1. odpisovej skupiny. Každý dlhodobý hmotný majetok sa radí do určitej skupiny, od ktorej závisí počet rokov odpisovania a výška nákladov uplatnených v účtovníctve.

Na vypočítanie výšky nákladov sa využíva vzorec pre rovnomerné odpisovanie nákladov (keďže podľa zákona č. 595/2003 o dani z príjmov Z. z., sa zrýchlene účtovanie smie používať len pre odpisové skupiny 2. a 3.).

Vzorec:

Prvý rok = (vstupná cena ÷ 4)÷12 x počet mesiacov užívania HM v prvom roku

Ďalšie roky = vstupná cena ÷ 4

Posledný rok = (vstupná cena ÷ 4) – Prvý rok

V našej prípadovej štúdii uvádzame príklad, ako kúpa automobilu v hodnote 30 000,- eur ovplyvnila výšku nákladov spoločnosti podľa odporúčania vtedajšej účtovníčky:

Z  tabuliek vyplýva, že za prvý rok si spoločnosť mohla dať do nákladov len 625,- eur. Zaplatili teda len jednu dvanástinu zo štvrtinového odpisu. Rada „skúsenej“ účtovníčky spoločnosti nepomohla a spoločnosť aj tak musela zaplatiť vysokú daň z príjmov.

Neúplnosť informácii zo strany účtovníčky Vás môže stáť veľa zbytočne vyhodených peňazí. Ak sa chcete vyhnúť podobným nepríjemnostiam dohodnite si s nami nezáväzné stretnutie a prehodnoťte, kto bude spravovať práve to Vaše účtovníctvo:

accproslovakia@gmail.com

0948 431 252

Neprofesionálne vedené účtovníctvo je častou chybou, na ktorú podnikatelia doplácajú. Ak sa chcete dostať k správnym informáciám, dajte stránke AccPro na Facebooku Páči sa mi to