Byť či nebyť… teda vlastne mať či nemať (peniaze)? To je otázka!

Subjekt: právnická osoba (spoločnosť s ručením obmedzeným)

Oblasť podnikania: stavebníctvo

Mesto: Púchov

Počet rokov podnikania: 9

 

Zisk a strata zároveň

Naša účtovná kancelária prebrala spoločnosť s ručením obmedzeným. Svojej predchádzajúcej účtovníčke dali otázku, ako by mohli „vytiahnuť“ peniaze z firmy? Účtovníčka spoločnosti poradila, že jediná možnosť ako sa dostať k peniazom oficiálnou cestou je vyplácanie stravnými lístkami alebo preplácaním cestovných príkazov (vo fiktívnej podobe).

Ďalšou „dobre mienenou“ radou bývalej účtovníčky bolo, aby si spoločníci zvýšili plat. Háčik bol však v tom, že by sa zvýšili aj ich odvody. Ako príklad môžeme uviesť, že ak by si zvýšili plat na cca 1000,- eur v čistom, spoločnosť by zaplatila (spolu s odvodmi) približne 1825,- eur.

V prvom rade treba uviesť, že počas piatich rokov vedenia účtovníctva sa vôbec nehýbalo s nerozdeleným ziskom spoločnosti, hoci disponovali dostatočne veľkou hotovosťou. Táto skutočnosť ich viedla k otázkam na účtovníčku, ako sa dostať aspoň čiastočne k firemnej hotovosti. Spoločnosť evidovala vo výkazoch nerozdelený zisk  minulých rokov vo výške cca 90 000,- eur.

 

Dá sa to aj jednoduchšie a správne

Tento prípad prevzal člen profesionálneho účtovného tímu spoločnosti AccPro Slovakia. V prvom rade sme riešili chyby a neodbornosť predchádzajúcej účtovníčky, a teda:

  • Vyplácanie stravnými lístkami je možné len v počte pracovných dní (1 pracovný deň/1 stravný lístok), a to je zhruba 100,- eur mesačne
  • Preplácanie cestovných príkazov je možné len na základe skutočne vykonanej a podloženej pracovnej cesty

Takže ani týmto spôsobom sa spoločníci nedostanú k firemným peniazom.

Keďže spoločnosť evidovala nerozdelený zisk z minulých rokov v dostatočnej výške, navrhli sme im postupné vyplácanie podielu na zisku prostredníctvom dividend. Dividendy sa môžu vyplácať vtedy, ak má firma pokryté straty z predchádzajúcich rokov a ako sme už spomínali, firma danú podmienku spĺňala.

Aby sa vyhli podobným nepríjemnostiam a zbytočnostiam, ktoré im poradila predošlá účtovníčka,  spoločnosť zvolala Valné zhromaždenie a na základe zápisnice z Valného zhromaždenia, si začali vyplácať podiel na zisku. V súčasnosti si zisk vyplácajú bez akýchkoľvek komplikácii, vždy raz za mesiac.

 

Nenechávajte svoje ťažko zarobené peniaze len tak ležať vo firme, kvôli tomu, že Váš účtovník má amatérsky prístup a nedostatočné znalosti. Dohodnite si už dnes nezáväzné stretnutie s nami:

accproslovakia@gmail.com

0948 431 252

Neprofesionálne vedené účtovníctvo je častou chybou, na ktorú podnikatelia doplácajú. Ak sa chcete dostať k správnym informáciám, dajte stránke AccPro na Facebooku „Páči sa mi to“