Dôležité je nájsť správny systém v účtovaní…

Subjekt: právnická osoba (spoločnosť s ručením obmedzeným)

Oblasť podnikania: obrábanie kovov

Mesto: Považská Bystrica

Počet rokov podnikania: 12

 

Keď sa spracúvajú mesačné doklady vidíme predbežný hospodársky výsledok. Je to podmienené tým, že musia byť spracované všetky doklady (dodávateľské faktúry, odberateľské faktúry, interné doklady, pokladničné doklady,…).  Niektorí účtovníci to robia tak, že sa spracujú pokladničné doklady a faktúry, ktoré súvisia s povinnosťou podania výkazu DPH. Máme tu ďalšiu prípadovú štúdiu, kde si poukážeme na to, ako môže takýto (ročný) systém účtovania ovplyvniť hospodársky výsledok spoločnosti.

 

Všetko do nákladov

Klient už niekoľko rokov vlastní firmu zameranú na drevársku výrobu. Ako každý podnikateľ aj on chcel mať prehľad o hospodárení jeho spoločnosti v priebehu roka 2017. V októbri 2017 sa klient konfrontoval svoju účtovníčku s požiadavkou poskytnutia informácii o priebežnom výsledku hospodárenia jeho firmy. Odbila ho slovami, že hospodársky výsledok jeho spoločnosti je v dobrých číslach a nemusí sa o nič strachovať. Klient bol spokojný. Zistil, že daň z príjmov (PO), ktorú bude musieť zaplatiť nepresiahne výšku 5 000,- eur.

Zvrat nastal až pri daňovom priznaní, keď klient zistil, že hospodársky výsledok (rozdiel nákladov a výnosov) bol o 30 000,- eur viac. Z pôvodných 5 000,- eur musel platiť približne 11 300,- eur. Túto situáciu klient urgentne riešil so svojou účtovníčkou, pretože nechápal, ako sa mohlo objaviť o 30 000,- eur viac v jeho hospodárskom výsledku?

Účtovníčka mu povedala, že sa to nedá presne odhadnúť v priebehu roka. Keď sa klient pýtal prečo je to tak, odpovede sa nedočkal a musel zaplatiť daň v takej výške aká mu bola vypočítaná. Je pravda, že pri takomto spôsobe účtovania sa to nedá presne odhadnúť, ale vždy treba upozorniť klienta na to, že zostatok zásob na sklade môže výrazne ovplyvniť hospodársky výsledok.

 

Stačí nájsť systém

Na základe odporúčaní si klient dohodol stretnutie s našou účtovnou kanceláriou. V prvom rade sme mu vysvetlili, že jeho predošlá účtovníčka mu účtovala všetky nákupy materiálu do nákladov. Na konci kalendárneho roka mu zostal na sklade tovar v hodnote 30 000,- eur, ktorý musela odúčtovať z nákladov a tým pádom sa mu navýšil zisk, ale aj daňová povinnosť.

Vzhľadom na zistené skutočnosti sme sa dohodli na zásadných zmenách, ktoré majú pomôcť jeho financiám, vrátane hospodárskeho výsledku. Spoločne sme si stanovili, že klient bude precízne viesť skladovú evidenciu, teda mesačne zaznamenávať všetky pohyby na sklade.

Následne sme mu vysvetlili, že do nákladov si môže započítať sumu iba tých tovarov, ktoré v danom mesiaci predá. V súčasnosti nás klient mesačne informuje o stave na sklade k poslednému dňu v mesiaci a naša spoločnosť mu podáva správu o priebežnom hospodárskom výsledku – a ten je presnejší a nehrozí riziko takej výraznej odchýlky po skončení zdaňovacieho obdobia.

Nemusíte prichádzať o financie len kvôli nesprávnemu účtovaniu alebo zleje metodike účtovania Vášho účtovníka. Nechajte si pomôcť od profesionálov a dohodnite si už dnes nezáväzné stretnutie:

accproslovakia@gmail.com

0948 431 252

Neprofesionálne vedené účtovníctvo je častou chybou, na ktorú podnikatelia doplácajú. Ak sa chcete dostať k správnym informáciám, dajte stránke AccPro na Facebooku Páči sa mi to